Czy na kajak trzeba mieć uprawnienia?

Czy na kajak trzeba mieć uprawnienia?

Spływy kajakowe szlakiem górskiego dunajskiego potoku to znakomita okazja, aby aktywnie odpocząć pod okiem czuwających nad nami doświadczonych instruktorów kajakarstwa. Kajakarstwo, jak każdy sport i aktywność ruchowa wiąże się z pewnymi regułami i zasadami, których przestrzeganie zagwarantuje nam bezpieczeństwo i relaks, na który często liczymy wybierając tę formę spędzania wolnego czasu. Czy istnieją przepisy prawne, które powinniśmy znać nim udamy się na kajaki oraz czy aby uprawiać kajakarstwo trzeba posiadać jakieś uprawnienia?

Prawo polskie a kajakarstwo 

Prawo polskie nie nakazuje początkującym kajakarzom odbywania kursów i zdobywania specjalistycznych uprawnień, po otrzymaniu których będą oni gotowi na wyprawę szlakiem wodnym. Jednak warto pamiętać, że mimo braku konieczności odbycia kursów, dla własnego bezpieczeństwa musimy pamiętać o obowiązkowym ubraniu kasku i kamizelki asekuracyjnej, które są zalecane do pływania nizinnego, w terenach mocno zadrzewionych, górskich oraz w trakcie spływów na trudnych szlakach. Na trasie obowiązuje nas konieczność stosowania się do wszelkich napotkanych znaków oraz obowiązujących na danym terenie przepisów wodnych. Warto także przed odbyciem spływu kajakowego, jak to ma miejsce u nas podczas spływów kajakowych po Dunajcu, udać się na krótkie przeszkolenie w celu zapoznania się z zagrożeniami, jakie możemy napotkać na szlaku. Instruktor udzieli też instrukcji odnośnie odpowiedniego postępowania w sytuacjach potencjalnie groźnych, zadba o dobranie odpowiedniego stroju i sprzętu, aby maksymalnie jak to możliwe zadbać o Państwa bezpieczeństwo.

Ważne przepisy, które każdy kajakarz znać powinien 

Istnieją przepisy, które każdy, kto wybiera się na spływ kajakowy powinien wcześniej poznać, aby uniknąć mandatu i aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i dla innych. Pierwszym z nich jest ustawa, która jasno określa m.in. warunki uzyskania uprawnień instruktora rekreacji ruchowej w zakresie kajakarstwa (wylicza się tu, że aby uzyskać dyplom ze specjalnością kajakarstwa niezbędne jest minimum średnie wykształcenie oraz odbycie specjalistycznego kursu). Stanowi o tym Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Nr 151, poz. 1014). Dodatkowo określa ona także wszelkie normy prawne, które dotyczą organizowania różnych form aktywnego wypoczynku rekreacyjnego i o sportowym charakterze, co dla nas jest szczególnie ważne, zalicza się też tutaj zloty, spływy kajakowe, a nawet zawody amatorskie. Drugim zapisem prawnym jest Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229), jej znajomość jest istotna dla kajakarza, ponieważ mówi ona jasno, że każdemu przysługuje jednakowe prawo do korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, a także z morskich wód wewnętrznych i z wód morza terytorialnego. Prawo to uznane jest za powszechne, jednak bliższa znajomość ustawy pozwoli nam na uniknięcie sytuacji, w których moglibyśmy naruszyć czyjąś prywatność Oczywiście korzystając z usług doświadczonej ekipy, która organizuje dla Państwa spływy kajakowe mogą być Państwo spokojni o to, że nasi instruktorzy będą nad Państwem sprawowali pieczę od początku spływu do jego końca.